2015MAZDA 3D
昂克賽拉 天鵝頸頂翼

3D三件式前下巴素材 $ 9500
3D三件式後下擾流素材 $ 9500
3D側裙素材 $ 6500
3D浪板素材 $ 3000

63駝峰引擎蓋$ 12500
CARBON $ 19000

天鵝頸頂翼素材 $ 4500
CARBON $ 9500

3D中擾翼素材 $ 2800
CARBON $ 7000

前爆龜素材 $ 10000
後爆龜素材 $ 12000

一字水箱罩素材 $ 1800

八件式寬體輪弧素材 $ 22000
前下+後下+側裙= $ 22000

LINE:@JGTC
微信:Taiwan-jgtc

17″ 18″鋁圈 現貨供應
高低軟硬可調避震: 28000完工
頂級倒叉:36000 完工(皆可分期)

LINE:@JGTC

微信:Taiwan-jgtc

分類: