2015MAZDA 3D
昂克賽拉 WIDTH-BODY

3D三件式前下巴素材 $ 9500
3D三件式後下擾流素材 $ 9500
3D側裙素材 $ 6500
3D浪板素材 $ 3000

63駝峰引擎蓋$ 12500
CARBON $ 19000

天鵝頸頂翼素材 $ 4500
CARBON $ 9500

3D中擾翼素材 $ 2800
CARBON $ 7000

前爆龜素材 $ 10000
後爆龜素材 $ 12000

一字水箱罩素材 $ 1800

八件式寬體輪弧素材 $ 22000
前下+後下+側裙= $ 22000

LINE:@JGTC
微信:Taiwan-jgtc

分類:

MAZDA 3D/昂克賽拉 4D 形象短片

MAZDA3 昂克賽拉 〝3D車體設計〞 施工過程 全記錄